Δήμητρα Κ.
Συνέπεια στο ραντεβού, άμεση αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να απαιτηθεί δεύτερη επίσκεψη (λόγω αλλαγής ανταλλακτικών), τυπικότητα και ταχύτητα. Συστήνεται ανεπιφύλακτα!