ΥΔΡΕΥΕΙΝ

Υδραυλικοί με Πιστοποιήσεις

Διαθέτουμε:

1)Πιστοποίηση ISO/IEC 17024 ειδικότητας Υδραυλικού από την TUV NORD Hellas.

2)Νόμιμη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού.

3)Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.