Εύρεση κατάλληλου Ηλιακού Θερμοσίφωνα για ένα άτομο

Στην περίπτωση χρήσης του ηλιακού θερμοσίφωνα από ένα άτομο δεν προτείνεται η αγορά του.