Εύρεση κατάλληλου Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Πόσα άτομα θα εξυπηρετεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας;

1

2

3

4

5

6

7