Τηλ: 211 770 2013

 Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου:

Δευτέρα ως Σάββατο 07.00 – 15.00 κ` 17.30 – 20.00

Ωράριο λειτουργίας τεχνικού τμήματος:

Δευτέρα ως Παρασκευή 07.00 – 15.00

 

click2call