Πρόγραμμα ΥΔΡΕΥΕΙΝ-Προμηθέας Άτομα 7

Έχετε επιλέξει την οικονομική μελέτη για επτά άτομα.

Τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα που σας ταιριάζει:

Καζάνι 200 lt και πάνελ 3,6m².

 

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το ημερήσιο ρεύμα θα έχετε κέρδος 5239.

Η απόσβεση θα γίνει σε 0,7 χρόνια .

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το νυχτερινό ρεύμα θα έχετε κέρδος 2037€.

Η απόσβεση θα γίνει σε 2 χρόνια.