Πρόγραμμα ΥΔΡΕΥΕΙΝ-Προμηθέας Άτομα 6

Έχετε επιλέξει την οικονομική μελέτη για έξι άτομα.

Τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα που σας ταιριάζει:

Καζάνι 200 lt και πάνελ 3,0m².

 

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το ημερήσιο ρεύμα θα έχετε κέρδος 4375.

Η απόσβεση θα γίνει σε 1 χρόνια .

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το νυχτερινό ρεύμα θα έχετε κέρδος 1630€.

Η απόσβεση θα γίνει σε 2 χρόνια.