Πρόγραμμα ΥΔΡΕΥΕΙΝ-Προμηθέας Άτομα 5

Έχετε επιλέξει την οικονομική μελέτη για πέντε άτομα.

Τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα που σας ταιριάζει:

Καζάνι 160 lt και πάνελ 3,0m².

 

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το ημερήσιο ρεύμα θα έχετε κέρδος 3515.

Η απόσβεση θα γίνει σε 1 χρόνια .

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το νυχτερινό ρεύμα θα έχετε κέρδος 1228€.

Η απόσβεση θα γίνει σε 2 χρόνια.