Πρόγραμμα ΥΔΡΕΥΕΙΝ-Προμηθέας Άτομα 4

Έχετε επιλέξει την οικονομική μελέτη για τέσσερα άτομα.

Τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα που σας ταιριάζει:

Καζάνι 160 lt και πάνελ 2,4m².

 

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το ημερήσιο ρεύμα θα έχετε κέρδος 2730.

Η απόσβεση θα γίνει σε 1 χρόνια .

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το νυχτερινό ρεύμα θα έχετε κέρδος 900€.

Η απόσβεση θα γίνει σε 2 χρόνια.