Πρόγραμμα ΥΔΡΕΥΕΙΝ-Προμηθέας Άτομα 3

Έχετε επιλέξει την οικονομική μελέτη για τρία άτομα.

Τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα που σας ταιριάζει:

Καζάνι 160 lt και πάνελ 2,4m².

 

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το ημερήσιο ρεύμα θα έχετε κέρδος 1815.

Η απόσβεση θα γίνει σε 1,5 χρόνια .

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το νυχτερινό ρεύμα θα έχετε κέρδος 443€.

Η απόσβεση θα γίνει σε 3 χρόνια .