Πρόγραμμα ΥΔΡΕΥΕΙΝ-Προμηθέας Άτομα 2

Έχετε επιλέξει την οικονομική μελέτη για δύα άτομα.

Τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα που σας ταιριάζει:

Καζάνι 130 lt και πάνελ 1,8m².

 

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το ημερήσιο ρεύμα θα έχετε κέρδος 722€.

Η απόσβεση θα γίνει σε 2-χρόνια .

Σε πέντε χρόνια σε σχέση με το νυχτερινό ρεύμα θα έχετε ζημιωθεί κατά 193€.

Η απόσβεση θα γίνει σε 10+χρόνια .