Οδηγός εύρεσης καταλληλότερου θερμοσίφωνα

Οδηγός εύρεσης καταλληλότερου θερμοσίφωνα

1 άτομο

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για ένα άτομο τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.

2 άτομα

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για δύο άτομα τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.

3 άτομα

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για τρία άτομα τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.

4 άτομα

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για τέσσερα άτομα τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.

5 άτομα

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για πέντε άτομα τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.

6 άτομα

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για έξι άτομα τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.

7 άτομα

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για επτά άτομα τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.

8 άτομα

Αν ο θερμοσίφωνας είναι για οκτώ άτομα τότε επιλέξτε ``Επόμενο``.